הסכם תנאי שימוש

ברוכים הבאים להסכם ההתקשרות בנינו. רובנו לא אוהבים לקרוא חוזים. הם בדרך כלל ארוכים ומשעממים וכתובים בשפה לא ברורה. גם החוזה איתנו לא מנוסח כמו "רומן אהבה" או "סיפור בלשי", אבל השתדלנו להתנסח באופן ברור ובשפה קולחת, ובחלק מהמקומות הבאנו דוגמאות להמחשה. בכל מקרה, חשוב שתקראו בסבלנות ובעיון את התנאים המפורטים בו, ורק במידה שהם מקובלים עליכם במאת האחוזים – תאשרו. במידה שמשהו אינו ברור, מעורר תהיה, שאלה, המנעו מלאשר את החוזה. אם תצרו איתנו קשר באמצעות המייל info@mynames.co.il ננסה להשיב ולהסביר ואתם תוכלו לקבל החלטה מושכלת האם אתם באמת רוצים להתקשר איתנו.

חשוב כבר עכשיו להבהיר, לפני שהתחלתם לקרוא את סעיפי ההסכם באופן מפורט, כי הוסמכנו לשמש כרשם דומיינים ישראלים על ידי איגוד האינטרנט הישראלי וככאלה אנו כפופים לכלליו: https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/il-domain-rules. האיגוד הינו הגורם שמנהל את מרחב שמות המתחם בסיומת il, והוא המסמיך את רשמי הדומיינים ומפעיל את תשתית מרשם שמות המתחם. לכן כללי הרישום של איגוד האינטרנט מהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות בינינו וביניכם, והם יכולים להשתנות מעת לעת ועליכם החובה להתעדכן בכך.

יובהר כי איגוד האינטרנט הישראלי מפעיל מאגר פומבי באתר האינטרנט שלו, ובו ניתן לאתר מיהו המחזיק (ומיהם אנשי הקשר הטכניים שלו) בכל דומיין ישראלי (כולל כתובת מגורים, מספר טלפון, דוא"ל, שרתי DNS ועוד), כך שאם תרכשו דומיין ישראלי פרטיכם יהיו גלויים כאמור.

דבר נוסף שחשוב לנו להדגיש כבר כאן הוא כי למרות שאנו עושים מאמצים ומשקיעים משאבים על מנת לספק שירותים איכותיים ומקצועיים ולהגן על המערכות שלנו, איננו יכולים להתחייב כי לא יקרו תקלות וטעויות ולא יתרחשו אירועי סייבר. בלא שתסכימו לכך שבכל מקרה מוגבל הנזק שהינכם רשאים לתבוע מאיתנו לסכום הישיר ששילמתם לנו (עבור הקצאת הדומיין, חידושה, או השירות הרלבנטי) לא נוכל להציע את השירותים שלנו בתעריפים ובתנאים הקיימים בחוזה זה. סוגיה זו הינה יסודית ומהותית והיא מובאת כבר כאן, בהקדמה זו, ואם אינכם מסכימים לכך, המנעו מלהתקשר איתנו בחוזה זה.

הסכם רישום, חידוש, ניהול דומיין וקבלת שירותים נוספים

1. מסמך זה הינו חוזה ההתקשרות בין חברת דרוביט רייד בע"מ – DRUBIT RAID LTD – ח.פ 514746064 (להלן: "החברה") בעלת המותג MyNames, המעניקה שירותים שונים וביניהם הקצאת שמות דומיינים, חידוש הקצאות וכו', לבין שוכר השירות (להלן גם: "הלקוח" או "המבקש"), שמעוניין לקבל ממנה שירותים המוצעים על ידה באתר האינטרנט mynames.co.il (להלן: "אתר החברה").

2. ההקדמה הנ"ל (המתחילה במילים "ברוכים הבאים להסכם ההתקשרות בינינו"), הינה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כותרות ההסכם, לעומת זאת, הוספו לשם הנוחות בלבד.

3. מדיניות הפרטיות המופיעה באתר החברה בקישור: https://mynames.co.il/privacy הינה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. באישורו הסכם זה מאשר הלקוח כי קרא את מדיניות הפרטיות והסכים למפורט בה.

כפיפות לכללי איגוד האינטרנט הישראלי

4. החברה הוסמכה כרשם דומיינים על ידי איגוד האינטרנט הישראלי.
איגוד האינטרנט הישראלי (להלן גם: "האיגוד") הוא גוף בלתי תלוי המשמש בין היתר כמרשם שמות המתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל – שהיא הסיומת il (להלן: "המרשם"). האיגוד הוא הגורם שמסמיך את רשמי הדומיינים בישראל, והחברה בתוכם, לרשום שמות מתחם תחת רמת המתחם השנייה בסיומות: co.il; org.il; ac.il; muni.il; net.il. סיומות אלו יוקצו בהתאם לסיווג ולפירוט שבסעיף 4 לכללי האיגוד. בעתיד צפוי האיגוד לאפשר כפי הנראה סיומות נוספות. האיגוד מפעיל אתר אינטרנט נוח לשימוש בכתובת https://www.isoc.org.il (להלן: "אתר האיגוד").

5. הגיש המבקש בקשה לרישום או חידוש רישום או העברת זכויות בדומיין, תועבר היא על ידי החברה לאיגוד ותבחן על ידו. באתר האיגוד מפורסמים שורה של כללים בנוגע לשמות מתחם, רישומם, ניהולם, העברות זכויות ועוד (להלן גם: "כללי האיגוד"); קישור לכללי האיגוד: https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/il-domain-rules). כללי האיגוד הינם חלק בלתי נפרד ומהותי מחוזה זה, ועל כן באישורו חוזה זה, מאשר ומצהיר הלקוח כי קרא בעיון את כללי האיגוד והסכים להם. כללי האיגוד יכולים להשתנות מעת לעת, ובהתאם לכך ישתנו הוראות ההסכם בין החברה לבין הלקוח באופן מיידי והלקוח מוותר מראש על טענה כי לא ידע או לא הסכים לאותם כללים.

יודגש כי בחלק ניכר מהמקרים, בהתאם לנהלי ונוהג האיגוד, יאושר רישום הדומיין סמוך להעברת הבקשה אל האיגוד, ולאחר מספר ימים תיערך על ידי האיגוד בחינה נוספת של הפרטים שנמסרו על ידי המבקש בקשר עם בקשתו. אם יסבור האיגוד כי יש בעיה/אי בהירות כלשהי (למשל: כתובת לא ברורה, שם מבקש או שם דומיין, שמעורר סימני שאלה וכו' וכו'), עלול האיגוד לבטל את רישום הדומיין באופן מיידי או התניית המשך הרישום בתנאים נוספים, למשל במסירת פרטים נוספים, אימות פרטים, וכיוצא באלה. החברה תעביר למבקש את הודעות ודרישות האיגוד בעניינים אלו ועל המבקש יהיה לטפל בעניין באופן מיידי, משום שאם לא ייעשה כן יבוטל רישום הדומיין. בהתקשרותו עמה בהסכם זה, מצהיר ומבהיר המבקש כי ידוע לו כי אין לחברה כל אחריות בנוגע לסוגית אישור הרישום על ידי האיגוד והשלכות הדבר, וכי עליו לקחת בחשבון כי עלול הרישום להתבטל, גם לאחר שאושר. ידוע למבקש כמובן כי אם שם הדומיין שנרשם כבר מפנה לאתר האינטרנט שלו, ביטול הרישום יימנע מגולשים להגיע לאתר האינטרנט שלו. על המבקש החובה לוודא, טרם מקשר הוא את אתר האינטרנט שלו, לשם הדומיין שהזמין, כי שם הדומיין והפרטים שמסר עומדים באופן מלא בכללי האיגוד ובכללי הדין, ואינם מפרים כל זכות. בכל מקרה, מצהיר ומבהיר המבקש כי מוותר הוא מראש על כל טענה ותביעה כנגד החברה ומי הקשור עמה בעניינים אלו.

6. מבלי לפגוע בכלליות ההוראה לפיה כללי האיגוד הינם חלק בלתי נפרד מחוזה זה, מפורטים להלן, בסעיפים הקטנים הבאים, חלק מאותם כללים.

6.1. שמות המתחם יוקצו, לפי בחירתו של הלקוח, לתקופה של בין שנה אחת לחמש שנים. חידוש הקצאת שם המתחם יעשה גם הוא לפי בחירתו של הלקוח לתקופה של בין שנה לחמש שנים ויוגש על ידי המחזיק בשלושת החודשים האחרונים של תקופת ההקצאה הקיימת.

6.2. רישום שם המתחם אינו מקנה למחזיק כל זכויות בעלות או זכויות קנייניות אחרות, אלא זכות חוזית בלבד להחזיק בשם המתחם לתקופה מסוימת כל עוד החוזה בתוקף.

6.3. המרשם יידחה את הבקשה להקצאת שם מתחם אם לא עמדה בכללים ובתנאים הקבועים בכללי האיגוד בעת הגשת הבקשה, בהתאם לשיקול דעתו. כך למשל ידחה המרשם בין היתר בקשות שאינן עומדות בהגדרות המפורטות בסעיף 4 לכללי האיגוד (למשל: חברה מסחרית שתבקש הקצאת שם עם סיומת org.il, או muni.il); בקשות לרישום שמות שכבר מוקצים במרשם; שמות הקצרים משלושה תווים; שמות שלדעתו פוגעים ברגשות הציבור או שבדרך כלשהי אינם תואמים להערכתו את הדין.

6.4. שמות מתחם שלא נעשתה להם במשך שנה או יותר הפנייה פעילה לשרתי DNS עם קישוריות IP קבועות לרשת האינטרנט – יבוטל רישומם על שם המחזיק.

6.5. המרשם מפעיל מערכת תזמון המתעדת את המועד המדויק בה התקבלה בקשה ועל פיה יחול העקרון של "כל הקודם זוכה", כאשר הוגשו מספר בקשות להקצאת אותו שם מתחם.

6.6. סכסוכים בין הלקוח לבין גורם כלשהו בקשר לזכויות בשם המתחם יוכרעו בהתאם לכללי האיגוד ליישוב סכסוכים ובאמצעות מנגנון יישוב הסכסוכים המפורט בכללי האיגוד, פרק ו'. האיגוד, כמו גם החברה, אינם צדדים לסכסוך כאמור.

6.7. האיגוד אינו נושא כלפי הלקוח באחריות רישומו של המתחם, חידוש הרישום, פקיעתו, או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לרשם מוסמך. אחריות האיגוד כלפי הלקוח מוגבלת כאמור במפורש בכללי האיגוד.

6.8. הלקוח יפצה וישפה את האיגוד בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה הנובעת מרישום של המתחם, החזקתו והשימוש בו בניגוד לכללי האיגוד ו/או הוראות כל דין.

6.9. תלונה בעניינים קשורים ניתן להפנות לנציב תלונות הציבור שמונה על ידי האיגוד בכתובת: reg-complain.org.il.

6.9.1. על סכסוכים בין הלקוח לבין האיגוד יכולו דיני מדינת ישראל בלבד (בלא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי שבהם), וסמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט שבמחוז מרכז או תל אביב בלבד.

הגשת בקשות, עלויות, ועוד

7. בקשות להקצאת שם מתחם, חידוש הקצאה, העברת זכויות, שינוי פרטים, ובקשות נוספות הקשורות לעניין יוגשו לחברה באמצעות אתר החברה או דרך ממשקי הניהול, במידה שהמבקש לקוח בעל חשבון פעיל בחברה. הבקשות יוגשו באופן מדויק ומלא לפי מדיניות וכללי איגוד האינטרנט שעשויים להשתנות מעת לעת, ולפי הטפסים, הנוסחים והפרטים המבוקשים באתר החברה ובהתאם לתעריפים המפורטים באתר החברה, ואשר מהווים כולם חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

7.1. בקשות כאמור יעברו, כלשונן, כפי שמילא הלקוח, לבדיקת המרשם, אלא אם כן סברה החברה כי יש מניעה כלשהי, חוקית או מוסרית או אתית, לעשות כן. החברה אינה מנהלת חקירות, בירורים ואימותים בקשר לפרטים שמסר הלקוח והוא מוותר מראש על כל טענה בנושא זה ומצהיר עם חתימתו על הסכם זה, כי האחריות לאופן בו מולאו הפרטים, לאמיתותם, דיוקם, עדכון החברה בכתב בפרטים עם כל שינוי שנעשה, היותם חוקיים ואתים, וכל דבר הקשור לזכאות לרשום את השם המבוקש – מוטלת עליו, ולא תהא לו כל טענה כנגד החברה בעניין, והוא לא יהא זכאי לכל החזר כספי, מלא או חלקי, או פיצוי כלשהו, בגין כל עניין הקשור לנושאים אלו.

7.1.1. אי הקפדה על מילוי ההוראות וההליכים הנוגעים לרישום שמות מתחם אפילו נעשה הדבר בתום לב אמיתי או שוגג, כמו למשל – המנעות ממסירת פרטי אימות, מסירת פרטי התקשרות בלתי נכונים, ניסיון לרישום שמות מתחם בעלי שמות שעלולים להטעות – יביאו לחסימת החשבון לגמרי (מה שיביא גם לחסימת הגישה לשמות מתחם שכבר נרשמו) והגישה לפעולות נוספות. בהתקשרותו עמה מוותר הלקוח על כל טענה, תביעה ודרישה בעניין זה, ומצהיר כי ידוע לו כי ללא התחייבותו זו לא יכולה היתה החברה ליתן את השירות בתנאים והתעריפים הנקובים על ידה.

7.2. התשלום עבור שירותי החברה ישולמו מראש בהתאם לתעריפים המפורסמים באתר החברה באותה העת. תעריפים אלו, כמו הטפסים והפרטים שיידרשו לכל הליך, עשויים להתעדכן על ידי החברה מעת לעת באתר החברה. למען הסר ספק מובהר כי כל פעולה שמבקש לקוח קיים לעשות, כמו למשל חידוש הקצאת דומיין, תחויב בהתאם לתעריף החדש, כלומר במקרה כזה התעריף שפורסם באתר החברה בעת ביצוע הפעולה של חידוש רישום הדומיין.

7.2.1. באפשרות הלקוח, ככל שהדבר יותר נוח לו, להזין באמצעות כרטיס אשראי סכום של בין 100 ₪ ל3,000 ₪ כ"קרדיט" לחשבונו בחברה ולשלם באמצעותו מעת לעת עבור השירותים. יתרת הסכום שלא נוצלה תושב ללקוח, לפי דרישתו בכתב, תוך 14 ימים. הסכומים אינם צוברים ריבית והצמדה

7.3. מרגע ששלח הלקוח בקשה לרישום או חידוש או העברת זכויות, והבקשה הועברה על ידי החברה לאיגוד האינטרנט, לא יהא הוא זכאי להחזר כלשהו מהחברה, או לפיצוי אחר, אם, בין היתר, מסיבה כלשהי התחרט, או נשללה ממנו הזכות להחזיק בשם המתחם על ידי גורם כלשהו ו/או נקלע לסכסוך או הליך משפטי כלשהו ו/או אם עבר הדומיין לגורם אחר בטרם תום תקופת החזקת שם המתחם.
לשם ההמחשה: לפלוני הוקצה לפי בקשתו דומיין לתקופה של חמש שנים (עליו שילם מראש, בהתאם למתחייב בחוזה זה); לאחר חודשיים בלבד הועבר שם הדומיין לאחר (בין לפי בחירתו, בין לפי צו כלשהו, בין מכל טעם אחר); פלוני אינו זכאי לקבל מהחברה החזר כלשהו.

7.4. חידוש הקצאת שם המתחם יכול להעשות רק למחזיק הקיים של אותו שם מתחם.

7.5. האחריות על חידוש רישום הדומיין במועד הינו באחריות הלקוח בלבד ולא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה בעניין זה. הלקוח מצהיר ומאשר כי אין לחברה כל אחריות להזכיר לו לחדש את רישום הדומיין ועל כן לא תהא לו כל טענה ותביעה הקשורה לכך.
"חידוש אוטומטי": בממשק הניהול עומדת ללקוח האפשרות לבחור באופציית "חידוש אוטומטי" של רישום הדומיין.  יודגש למען הסר כל ספק כי מדובר בכלי עזר בלבד שאין בו כדי להבטיח כי בפועל חודש רישום הדומיין בהצלחה ולפיכך חובתו של הלקוח ואחריותו המלאה לבדוק בעצמו ולוודא כי בפועל חודש הרישום על שמו.

7.6. בקשה של מחזיק להעברת זכויות האחזקה שלו בדומיין שהוקצה לו, לגורם אחר, נעשית בהליך שבו נמחקת רשומת הדומיין הקיים ומתבצעת הקצאה של רשומה חדשה למחזיק החדש (באנגלית: Re-Assign). הליך זה נעשה באמצעות הטופס הבא: לחצו כאן להורדת טופס בקשה להעברת זכויות.
ובהתאם לכללים ולהוראות המפורטות שם, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה, לדרוש מהצדדים להליך שכזה אישורים נוספים לצורך זיהוי ואימות דוגמת רואה חשבון, נוטריון, עורך דין, אפוסטיל, קונסוליה, וכו'.

העברת הזכויות כרוכה בין היתר בתשלום לפי התעריף שפורסם אותה עת באתר החברה (נכון לאוגוסט 2020: 120 ₪), ולאחריה יירשם הדומיין לתקופת אחזקה של שנה על שם המחזיק החדש.

מודגש כי אין זיכוי, החזר או התחשבות כלשהי ביתרת תקופה האחזקה שקדמה לביצוע ההעברה. לדוגמא: ראובן רכש את הזכות להחזיק בשם דומיין כלשהו באוגוסט 2020 למשך 4 שנים. חודשיים לאחר מכן, באוקטובר 2020, עברו זכויותיו של ראובן בדומיין האמור לשמעון, וראובן אף שילם בעצמו את התשלום עבור פעולת העברת הזכויות; מרגע השלמת הפעולה, שמעון יהיה בעל הזכות בשם הדומיין ולתקופה של שנה אחת בלבד; ראובן לא יהא זכאי להחזר או תשלום כלשהו מאת החברה, תהא הסיבה שבגינה הועבר הדומיין לשמעון אשר תהא.

7.7. החברה תעמיד ללקוח ממשק ניהול DNS שיאפשר לו בין היתר לנהל את הדומיין שלו ולבצע הפניות.

7.8. החברה תבטיח שממשק ניהול DNS גם יתמוך בכתובות IPv6 ויאפשר הפניה לכתובות כאלה.

7.9. החברה תעמיד לטובת הלקוח ממשק ניהול דומיינים שיאפשר לו לבצע פעולות שונות הקשורות לניהול הדומיינים. באמצעות הממשק אף יוכל הלקוח להפנות אל החברה בקשות שונות לפי הצורך.

7.9.1. החברה עשויה להעמיד מעת לעת ללקוח שירותים נוספים, דוגמת סביבת טסטים נסיונית; שירות של יצירת כתובת מייל עם סיומת הדומיין והמפנה לכתובת דואר פרטית של הלקוח; שירות של יצירת תיבת דואר נפרדת עם סיומת הדומיין ועוד, והכל בהתאם לתנאים והוראות נפרדות שתפרסם החברה בקשר לכך עם הענקת השירות והלקוח, ושייצטרפו ויהיו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

7.9.2. במקרה של אי תשלום או ביטול חיוב כרטיס אשראי, תישללנה מהלקוח הזכויות על הדומיין ותעברונה במלואן לידי החברה, שתעשה בהן ככל שתבחר, והלקוח מוותר על כל טענה בעניין זה.

הגבלת אחריות

8. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שתקלות וטעויות עלולות להתרחש בקשר עם הליכי הטיפול בבקשות השונות, דוגמת בקשות להקצאת שם דומיין, בקשות לחידוש רישום ולהעברות זכויות, כמו גם תקלות שוטפות בקשר לניהול דומיינים, שירותי ניהול DNS, ושירותי הפניות בדומיין וכו. בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה מאשר ומצהיר הלקוח כי בכל מקרה, יהא שיעור הנזק שנגרם לו אשר יהא, מוגבל הנזק שיכול הוא לתבוע ממנה לסכום הישיר ששילם לה בפועל עבור רישום הדומיין, חידושו או העברת הזכויות בו והוא מוותר על כל תביעה או טענה בדבר נזק נוסף. הלקוח מצהיר ומבהיר כי ידוע ללא התחייבותו זו לא היתה מתקשרת איתו החברה בהסכם זה. לשם ההמחשה: טען הלקוח כי שם הדומיין בו חפץ נתפס על ידי אחר בשל רשלנות החברה, לא יהא הוא זכאי לפיצוי כלשהו מעבר לסכום הישיר ששילם על בקשתו לרישום הדומיין (נכון לאוגוסט 2020: 55 ש"ח).

8.1. אף כי עושה החברה מאמצים ומשקיעה משאבים על מנת להגן על מערכות המחשוב שלה, אין ביכולתה להבטיח מניעה מוחלטת של התקפות סייבר, חשיפות מידע, שיבושים והפרעות למערכות המחשב והמערכות השונות המשמשות אותה. בהתקשרותו איתה מאשר הלקוח כי לקח בחשבון סיכונים אלו הוא מודע לקיומם וכי בכל מקרה, תהא טענתו כלפי החברה אשר תהא, ויהא שיעור הנזק שנגרם לו אשר יהא, מוגבל הנזק שיכול הוא לתבוע ממנה לסכום הישיר ששילם לה בפועל עבור רישום הדומיין, חידושו, העברת הזכויות או עבור שירות המייל או שרות אחר שרכש ממנה, לפי העניין. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא מוותר כל תביעה בגין נזק נוסף וכי ידוע שללא התחייבותו זו לא היתה החברה מתקשרת איתו בהסכם זה. לשם ההמחשה: ספגה החברה התקפת סייבר במסגרתה השיגו התוקפים שליטה על הדומיין שלו והפנו אותו לכתובת אחרת או פרצו לתיבת הדואר שרכש מהחברה. בכל מקרה, תהא טענתו כלפי החברה ככל שתהא, הפיצוי המקסימלי שיוכל הלקוח לתבוע ממנה, יהא שיעור הנזק אשר נגרם לו אשר יהא, הינו בגובה סכום הישיר ששילם בגין השירות הרלבנטי באותה תקופה.

8.2. הלקוח מאשר כי השירותים המוצעים על ידי החברה ללקוח ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא תהיה לו טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה או כלפי האיגוד, בקשר לתכונות השירות, יכולתיו, מגבלותיו או התאמתו לדרישות וצרכים כאלה ואחרים

8.3. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למעשים של גורם כלשהו בקשר עם המידע שנמסר ומפורסם במערכת הWHOIS שמפעיל האיגוד וחשופה לכל. מובן גם כי החברה אינה נושאת באחריות למעשיו או מחדליו של האיגוד בקשר לעניינים נשוא הסכם זה.

8.4. החברה אינה נושאת באחריות לכל טענה או תביעה שתעלה נגד הלקוח על ידי גורם כלשהו לפיה הפר את זכויותיו ברישום דומיין, או כי הפר צו משפטי או החלטה של גורם כלשהו. החברה אינה מנהלת חקירות, ובירורים, והלקוח מוותר על כל טענה כזו כנגדה. בכל מקרה, שב הלקוח ומצהיר כי שיעור הנזק היחיד שהוא יכול לתבוע בגינו הוא בגובה הסכום הישיר ששילם לחברה בגין השרות נשוא העניין והוא מוותר על תביעה בגין כל נזק אחר או נוסף.

8.5. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שתנאים אלו בעניין הגבלת האחריות של החברה וויתוריו המפורטים לעיל הינם תנאים יסודיים ומהותיים בחוזה זה, ובלי הסכמתו המלאה והכנה להם לא היתה החברה מתקשרת איתו בהסכם זה.

כללי

9. כל אימת שחוזה זה מתייחס ללקוח, הכוונה ללקוח ולכל אדם אחר מטעמו, כמו איש קשר, איש טכני, מיופה כוח אחר, וכו.

9.1. בהתקשרותו עם החברה בהסכם זה מאשר הלקוח כי עליו לנהוג בהתאם לחוק ולדין ולהקפיד על קוד התנהגות הולם בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה. בכלל זה מתחייב הלקוח שלא לבצע כל פעולה בלתי חוקית, ולא לקחת חלק בשום פעולה שעלולה לפגוע בחברה ולקוחותיה דוגמת פעולות פישינג, שליחת הודעות זבל, פרסומות, הודעות סמס שאינן התבקשו, גניבת מידע, יצירת נזק למערכות החברה, גניבת תוכנות ממנה או דרכה ועוד.

גילתה החברה כי פעל הלקוח באופן שלדעתה עלול לעמוד בניגוד לדין, או כי ניסה לחבל במערכותיה או לגנוב ממנה מידע או או לנצל לרעה את המערכות שהעמידה לרשותו או לנצלה לרעה בכל דרך שהיא, תפסיק היא בו במקום את ההתקשרות עמו ותבטל את הקצאת הדומיינים שנעשה לו, תעביר דברים אלו לטיפול הגורמים הרלבנטים, ותמצה איתו לפי שיקול דעתה את הדין.

גילתה החברה כי לקוח המציא לה פרטים בלתי מדויקים ובלתי מלאים באופן שנראה כי נעשה בכוונה תחילה, או שנמנע הלקוח באופן מכוון מלעדכן פרטים, או כי ניסה לקוח לחדור למערכותיה או לדלות פרטים על לקוחות אחרים, תפסיק היא בו במקום את ההתקשרות עמו ויבוטל רישום הדומיין שהקוצה לו, תדווח לגורמים הרלבנטים ותמצה איתו לפי שיקול דעתה את הדין.

9.1.1. החברה תשתף פעולה עם גורם רשמי שיבקש נתונים הנוגעים לחשבונכם, אתריכם, והתנהלותכם ושלטענתו הפעילות שקשורה לחשבונכם חשודה בביצוע עבירות.
כמו כן, אם פנה אל החברה מתלונן שאינו גורם רשמי (למשל תאגיד או אדם פרטי), וטען כי פעילות הקשורה לחשבון הלקוח מעלה חשש לכאורה של פעילות בניגוד לדין (בין במישור האזרחי, בין הפלילי) תהא החברה רשאית למסור לו את שמכם ופרטי ההתקשרות אתכם. זכרו כי החברה אינה ערוכה לביצוע בדיקות וחקירות, זה אינו תפקידה ולכן היא רשאית להעביר את פרטיכם כאמור למען ילבן הלקוח את הדברים ישירות מול המתלוננים, ולא יסתתר מאחוריה. באישורו הסכם מצהיר הלקוח כי הוא מודע ומסכים לכך וכי הוא מוותר מראש על כל טענה ותביעה כנגד החברה הקשורה או נובעת מהעניין.

9.2. סעיפי הפטור, הויתור וההבלות האחריות שבהסכם זה חלים לא רק על החברה אלא על עובדיה, מנהליה, יועציה, נציגיה וכל מי מטעמה.

9.3. לחברה שמורה הזכות לדרוש מאת הלקוח מסמכים נוספים או פרטים נוספים, לצורך השלמת ביצוע בקשה שהגיש, או לצורך המשך מתן שירות, אם לפי שקול דעתה צורך בכך, דוגמת תצהיר מעורך דין או נוטריון, אישור רואה חשבון, קונסוליה, אפוסטיל, אישור משרד הפנים וכו'.

9.4. לחברה שיקול הדעת המלא לדחות בקשה מאת לקוח לקבלת שירותים או להפסיק ליתן לו שירותים קיימים, או לדרוש מהלקוח הציג לה אישורים כלשהם, ובלבד שהאמינה בתום לב שעליה לעשות כן מבחינה חוקית או מוסרית או אתית וכו'.

9.5. שלחה החברה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שנרשם על ידי הלקוח, תיחשב ההודעה כאילו הגיע אליו ביום העסקים הראשון שלאחר משלוחה בפועל. הלקוח מוותר מראש בהתקשרותו עמה על הטענה כאילו שינה את כתובת הדואר, לא קיבל הודעות, נציגו הטעה אותו, וכל טענה אחרת בעניין זה. הלקוח מצהיר ומבהיר כי ידוע לו שאחריותו המלאה והבלעדית לעדכן את פרטיו בצורה מסודרת, לוודא כי אלו אכן עודכנו, ואם לא יעשה כן, הוא שישא בתוצאות, והוא בלבד.

9.6. הלקוח ישפה ויפצה את החברה בגין כל הוצאה שנגרמה לה בשל טענתו של גורם כלשהו הקשורה לכל עניין הקשור להקצאת שמות מתחם, חידושים, העברות הזכויות וכו'.

לדוגמא: החברה הקצתה לראובן דומיין לפי בקשתו; לאחר מכן הוגשה נגד החברה תביעה עלי ידי שמעון (או צורפה על ידי בעל דין אחר לתביעה כזאת) לפיה שם הדומיין שהוקצה לראובן דומה באופן מטעה וחסר תום לב לשם הדומיין של שמעון ועל כן נגרם לעסק של שמעון נזק. במקרה שכזה, על ראובן יהיה להשיב ולפצות את החברה על כל הוצאה שהיא תוציא בקשר לטענותיו ותביעתו של שמעון כנגדה.

9.7. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי חוזה זה, לרבות הטפסים, הנהלים והתעריפים של השירותים השונים. כל השינויים והתיקונים יהיו זמינים לעיון באתר החברה ויחוייבו ממועד פרסומם ואילך.

9.8. בכפוף למנגנון יישוב הסכסוכים הקבוע בכללי האיגוד ואשר מחייב את הלקוח כמפורט בכללי האיגוד ובאתר האיגוד, מוסכם בין הצדדים כי כל המחלוקות ו/סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר להסכם זה ו/או ביצועו, לרבות לאחר שפסק המשתמש לקבל שירותים מכל סיבה שהיא, יתבררו במסגרת הליך בוררות בפני "המוסד הישראלי לבוררות עסקית (ע"ש פרופ' ס. אוטולנגי) (להלן –המוסד).
ככל שלא יסכימו הצדדים על זהותו של הבורר מתוך רשימת הבוררים של המוסד, ימונה הוא על ידי יושב ראש המוסד.
על הבורר להיות בקיא בתחום האינטרנט והטכנולוגיה. הבוררות תתקיים בתל אביב במשכן המוסד. הצדדים ישלמו את שכרו של הבורר בחלקים שווים. הליכי הבוררות יהיו חשאיים וחסויים. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח – 1968, והתוספות והתקנות שהותקנו מכוחו. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי. על הבורר החובה לנמק את החלטתו. לבורר תהא הסמכות להורות על הטלת סעדים זמניים לרבות להטיל חובה להפקדת ערובה להוצאות ההליך.
פסק הבורר יהיה ניתן לערעור על פי סעיף 21א לחוק. ביקש צד לערער על פסק הבוררות כאמור, יודיע על כך תוך עשרה ימים לצד השני, ויגיש בקשה, לא יאוחר מ14 ימים מיום ניתן פסק הבוררות נשוא הערעור, לראש המוסד למינוי בורר יחיד להליך הערעור. לבורר בערעור הסמכות להורות על סעדים זמניים, לרבות הפקדת ערובה להבטחת ביצוע פסק הבוררות. הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות מחייב בין הצדדים לכל דבר ועניין. המשתמש מצהיר ומבהיר כי ידוע לו כי סעיף זה הינו מהותי ובסיסי.
בתי המשפט שבמחוז תל אביב ומרכז הם בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל עניין הקשור לבוררות ולעניינים נוספים ככל שיידרשו בקשר להתקשרות שבין הצדדים