עשייה חברתית

חברת דרוביט רייד בע"מ, הבעלים של MyNames מחויבת מראשית דרכה, לצד פעילותה העסקית, לתרומה לקהילה ולחברה והיא עושה כן במסגרת פרויקטים ומיזמים טכנולוגיים קהילתיים מגוונים ולהלן מספר דוגמאות.

בתחום החינוך לפרטיות ואבטחה, לקחה על עצמה החברה בין היתר להוציא לפועל, לראשונה בישראל, פרויקט רחב היקף ומורכב של תרגום לעברית של הGDPR, האסדרה האירופאית להגנה על המידע  (gdpr.upress.co.il), באופן שיהיה נגיש וזמין לכל אדם. 

כלים טכניים שונים פיתחה החברה לטובת הקהילה בתחומי פרטיות ואבטחה ובהם כלי להעברת הודעות בצורה פרטית ומאובטחת יותר (secretit.co.il).

החברה מעמידה מערכות ואמצעים שלה לרשות סטודנטים למקצועות המחשב והאינטרנט, במוסדות לימוד שונים.

בתחום נגישות אתרי האינטרנט לבעלי מוגבלויות סייעה החברה בפיתוח כלי הנגשה העומד לשימוש חופשי לכל המעוניין (enable.co.il) ונמצא בשימוש נרחב.

החברה רואה עצמה חלק בלתי נפרד מ"חברת האינטרנט" (Internet society) המקומית והעולמית וככזאת היא מעמידה את ניסיונה, משאביה ויכולותיה לטובת מיזמים ציבוריים שונים. כך, למשל, כחלק מהפרויקט העולמי למעבר לפרוטוקול התקשורת החדש ה- IPv6 (תחת הפרוטוקול הקיים – IPv4), נושא שהיא רואה בו חשיבות גדולה אף במישור הלאומי, רתמה החברה את משאביה, בצד הטכנולוגי ובצד ההסברתי, לעידוד קהילת האינטרנט הישראלית לבצע את המעבר, וליישר קו עם מדינות וארגונים מובילים בעולם.

בהיותה חלק מקהילת הקוד הפתוח, מעמידה החברה תשתיות ומשאבים שונים לכלל הגולשים ואנשי הפיתוח בקשר עם מערכות לינוקס ומערכות נוספות. 

החברה מסייעת לגורמים שונים המבקשים לקדם מטרות חברתיות וקהילתיות באמצעות התחום הטכנולוגי. ניתן לפנות אליה בבקשות בנוגע לנושאים אלו באמצעות המייל, תוך פירוט מפורט ויסודי. מטבע הדברים, משאבי החברה מוגבלים והיא אינה יכולה להתחייב לגבי העניין, אולם הדברים ייבחנו על ידה ויזכו להתייחסות.